Data Dasar

Download (Excel) Kecamatan Batin XXIV
6.08.07. Data Jumlah Penduduk di Kecamatan Batin XXIV

Sumber Data: KECAMATAN BATIN XXIV
No.
Uraian
Tahun
Satuan
2019
2020
2021
2022
2023
01. Jelutih -
01.01. Jumlah KK n/a n/a n/a 1.040,00 n/a KK
01.02. Jumlah Penduduk n/a n/a n/a 3.334,00 n/a Jiwa
01.03. Laki - Laki n/a n/a n/a 1.653,00 n/a Jiwa
01.04. Perempuan n/a n/a n/a 1.681,00 n/a Jiwa
02. Olak Besar -
02.01. Jumlah KK n/a n/a n/a 613,00 n/a KK
02.02. Jumlah Penduduk n/a n/a n/a 2.266,00 n/a Jiwa
02.03. Laki - Laki n/a n/a n/a 1.223,00 n/a Jiwa
02.04. Perempuan n/a n/a n/a 1.043,00 n/a Jiwa
03. Simpang Jelutih -
03.01. Jumlah KK n/a n/a n/a 389,00 n/a KK
03.02. Jumlah Penduduk n/a n/a n/a 1.354,00 n/a Jiwa
03.03. Laki - Laki n/a n/a n/a 671,00 n/a Jiwa
03.04. Perempuan n/a n/a n/a 683,00 n/a Jiwa
04. Durian Luncuk -
04.01. Jumlah KK n/a n/a n/a 847,00 n/a KK
04.02. Jumlah Penduduk n/a n/a n/a 3.039,00 n/a Jiwa
04.03. Laki - Laki n/a n/a n/a 1.524,00 n/a Jiwa
04.04. Perempuan n/a n/a n/a 1.515,00 n/a Jiwa
05. Aur Gading -
05.01. Jumlah KK n/a n/a n/a 247,00 n/a KK
05.02. Jumlah Penduduk n/a n/a n/a 884,00 n/a Jiwa
05.03. Laki - Laki n/a n/a n/a 450,00 n/a Jiwa
05.04. Perempuan n/a n/a n/a 434,00 n/a Jiwa
06. Paku Aji -
06.01. Jumlah KK n/a n/a n/a 250,00 n/a KK
06.02. Jumlah Penduduk n/a n/a n/a 964,00 n/a Jiwa
06.03. Laki - Laki n/a n/a n/a 467,00 n/a Jiwa
06.04. Perempuan n/a n/a n/a 497,00 n/a Jiwa
07. Hajran -
07.01. Jumlah KK n/a n/a n/a 302,00 n/a KK
07.02. Jumlah Penduduk n/a n/a n/a 1.059,00 n/a Jiwa
07.03. Laki - Laki n/a n/a n/a 551,00 n/a Jiwa
07.04. Perempuan n/a n/a n/a 508,00 n/a Jiwa
08. Mata Goal -
08.01. Jumlah KK n/a n/a n/a 262,00 n/a KK
08.02. Jumlah Penduduk n/a n/a n/a 1.020,00 n/a Jiwa
08.03. Laki - Laki n/a n/a n/a 520,00 n/a Jiwa
08.04. Perempuan n/a n/a n/a 500,00 n/a Jiwa
09. Muara Jangga -
09.01. Jumlah KK n/a n/a n/a 653,00 n/a KK
09.02. Jumlah Penduduk n/a n/a n/a 2.203,00 n/a Jiwa
09.03. Laki - Laki n/a n/a n/a 956,00 n/a Jiwa
09.04. Perempuan n/a n/a n/a 1.247,00 n/a Jiwa
10. Koto Boyo -
10.01. Jumlah KK n/a n/a n/a 432,00 n/a KK
10.02. Jumlah Penduduk n/a n/a n/a 1.509,00 n/a Jiwa
10.03. Laki - Laki n/a n/a n/a 764,00 n/a Jiwa
10.04. Perempuan n/a n/a n/a 745,00 n/a Jiwa
11. Simpang Karmeo -
11.01. Jumlah KK n/a n/a n/a 578,00 n/a KK
11.02. Jumlah Penduduk n/a n/a n/a 1.902,00 n/a Jiwa
11.03. Laki - Laki n/a n/a n/a 975,00 n/a Jiwa
11.04. Perempuan n/a n/a n/a 927,00 n/a Jiwa
12. Karmeo -
12.01. Jumlah KK n/a n/a n/a 621,00 n/a KK
12.02. Jumlah Penduduk n/a n/a n/a 2.995,00 n/a Jiwa
12.03. Laki - Laki n/a n/a n/a 1.015,00 n/a Jiwa
12.04. Perempuan n/a n/a n/a 1.980,00 n/a Jiwa
13. Jangga -
13.01. Jumlah KK n/a n/a n/a 477,00 n/a KK
13.02. Jumlah Penduduk n/a n/a n/a 1.669,00 n/a Jiwa
13.03. Laki - Laki n/a n/a n/a 880,00 n/a Jiwa
13.04. Perempuan n/a n/a n/a 789,00 n/a Jiwa
14. Terentang -
14.01. Jumlah KK n/a n/a n/a 686,00 n/a KK
14.02. Jumlah Penduduk n/a n/a n/a 2.585,00 n/a Jiwa
14.03. Laki - Laki n/a n/a n/a 1.315,00 n/a Jiwa
14.04. Perempuan n/a n/a n/a n/a n/a Jiwa
15. Jangga Baru -
15.01. Jumlah KK n/a n/a n/a n/a n/a KK
15.02. Jumlah Penduduk n/a n/a n/a n/a n/a Jiwa
15.03. Laki - Laki n/a n/a n/a n/a n/a Jiwa
15.04. Perempuan n/a n/a n/a n/a n/a Jiwa
16. Bulian Baru -
16.01. Jumlah KK n/a n/a n/a n/a n/a KK
16.02. Jumlah Penduduk n/a n/a n/a n/a n/a Jiwa
16.03. Laki - Laki n/a n/a n/a n/a n/a Jiwa
16.04. Perempuan n/a n/a n/a n/a n/a Jiwa
17. Simpang Aur Gading -
17.01. Jumlah KK n/a n/a n/a n/a n/a KK
17.02. Jumlah Penduduk n/a n/a n/a n/a n/a Jiwa
17.03. Laki - Laki n/a n/a n/a n/a n/a Jiwa
17.04. Perempuan n/a n/a n/a n/a n/a Jiwa